فهرست بستن

لینک شرکت در مسابقه کتابخوانی و آزمون آنلاین

باسلام

آزمون راس ساعت ۹ صبح شروع خواهد شد و  شامل ۲۴ سوال و مدت پاسخگویی به سوالات ۳۶ دقیقه است.

شایان ذکر است آزمون رأس ساعت ۹:۴۰  بسته خواهد شد و پاسخ های همکارانی که بعد از زمان مذکور گزینه ارائه را انتخاب نمایند ؛ ثبت نخواهد شد.

 

لینک شرکت در مسابقه کتابخوانی و آزمون آنلاین :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT0STi78CNdjzFWv7b956wkO7FFCgXtRVKjzE0FMjT2T5GRA/viewform?usp=sf_link